Administrația Bazinală de Apă Argeș- Vedea avertizează că la această oră este nevoie să folosim rațional rezervele de apă pentru toate folosințele.

Administrația Bazinală de Apă Argeș- Vedea monitorizează continuu volumele din principalele lacuri de acumulare și asigură gestionarea eficientă a rezervelor de apă.

Rezerva de apă în principalele 10 lacuri de acumulare administrate de ABAAV  și S.P.E.E.H Hidroelectrica S.A. este astăzi de 609,76 mil. mc de apă, reprezentând un procent de 82,8 % grad de umplere. Aceasta poate asigura necesarul de apă brută pentru toți beneficiarii din sursa de apă de suprafață în regim centralizat.

Pe baza prognozelor meteorologice și hidrologice lunare, estimăm că la sfârșitul lunii iulie, în cele 10 lacuri de acumulare principale cu rol important în alimentarea cu apă pentru populație, industrie și producția de energie electrică, coeficientul de umplere va scădea de la 82,8% cât este astăzi, la 75 – 80%.

În acest moment, în bazinul hidrografic Argeș- Vedea nu sunt semnalate probleme deosebite privind alimentarea cu apă a populației, industriei sau a sistemelor de irigații din sistem centralizat.

Excepție face județului Ilfov, unde operatorul Apă Canal Ilfov menționează că, din cauza consumului excesiv de apă sunt nevoiți să limiteze (cu 2-3 ore) alimentarea cu apă potabilă în UAT Periș, Domnești, Ciolpani, Cernica, Bragadiru, în anumite intervale orare, pentru remedierea unor avarii la rețeaua publică de alimentare și refacerea rezervelor de apă din rezervoarele tampon proprii (care nu au fost dimensionate probabil și pentru udarea/ irigarea terenurilor agricole).

Centrul Operativ pentru Situații de Urgență al Administrației Bazinale de Apă Argeș- Vedea analizează zilnic volumele de apă existente în lacurile de acumulare cu folosință complexă din Bazinul Hidrografic Argeș- Vedea, debitele înregistrate și prognozate pe cursurile de râu în secțiunile principale de monitorizare și estimează că

în perioada următoare  nu se va ajunge la aplicarea “Planului de restricţii şi folosire a apei în perioade deficitare”. Reamintim faptul că, bazinul hidrografic Argeș- Vedea este unul dintre cele mai echipate bazine hidrografice cu lucrări hidrotehnice complexe de apărare împotriva inundațiilor și de tranzitare a debitelor pe periodele de ape mici (lacuri de acumulare cu folosințe complexe, baraje de priză, derivații de ape mici, etc).

Este extrem de important ca populația să înțeleagă faptul că sistemele de alimentare cu apă potabilă au fost dimensionate fără folosință de irigații și nu recomandăm în această perioadă udatul grădinilor și umplerea unor bazine/piscine.

Specialiștii Administrației Bazinale de Apă Argeș- Vedea vor continua activitatea de monitorizare săptămânală pentru toate sistemele centralizate și descentralizate de alimentare cu apă autorizate din punct de vedere al gospodăririi apelor și vor face informări publice periodice.