Persoanele responsabile cu aplicarea prevederilor Legii nr. 544/2001

Persoanele responsabile cu aplicarea prevederilor Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public la nivelul Administratiei Bazinale de Apa Arges- Vedea sunt:

    • Ana Maria DULICA, Compartiment  Relații cu Presa
    • Monica DEJANU,  Compartiment  Relații cu Presa

Telefon: 0248 223449 int 301 ;   0248 208731