18 echipe de control, formate din inspectori de specialitate și personal tehnic de exploatare din cadrul Administrației Bazinale de Apă Argeș-Vedea și subunități, sunt în plin proces de verificare a construcțiilor hidrotehnice clasificate în categoriile C și D, respectiv de importanță normală și redusă.

Din cele 2025 de baraje și acumulări din aceste categorii, existente la nivel național, în bazinul hidrografic Argeș-Vedea vor fi verificate 486. Acestea sunt deținute și administrate de autorități publice centrale sau locale, agenți economici, persoane fizice sau juridice.

Cele 486 de construcții hidrotehnice sunt împărțite astfel: 42 în județul Argeș, 88 în județul Ilfov și București, 158 în județul Teleorman, 125 în județul Giurgiu, 38 în județul Olt, 32 în județul Dâmbovița, 3 în județul Călărași.

Echipele de control verifică stadiului reglementării privind siguranța în exploatare, modul de îndeplinire a măsurilor stabilite prin expertize și inspecții tehnice, existența actelor de reglementare și respectare a acestora, precum și starea tehnică a lucrărilor hidrotehnice.

Verificările se vor finaliza până la data de 20 noiembrie 2022, cu un raport de sinteză ce va furniza o imagine actualizată a stării construcțiilor încadrate în categoriile de importanță C și D. Documentul va cuprinde măsurile ce se impun pentru exploatarea în siguranță a acestor construcții hidrotehnice.

Acțiunea a fost inițiată în urma Hotărârii Comitetului pentru Situaţii de Urgenţă, la solicitarea autorității publice centrale în domeniul apelor, respectiv Ministerul Mediului Apelor și Pădurilor și coordonată de Administrația Națională „Apele Române‘.​