În perioada 22-26 aprilie Administrația Bazinală de Apă Argeș-Vedea, prin toate sistemele de gospodărire a apelor (SGA Argeș, SGA Ilfov București, SGA Giurgiu, SGA Teleorman, SHI Văcărești, SHI Olt) și-a deschis porțile pentru elevii aflați în “Săptămâna verde”.

Zeci de elevi, de la ciclul primar până la cel liceal au fost primiți în sediile instituției sau la obiectivele hidrotehnice administrate. Fie că desfășoară activitate administrativă, fie de laborator sau de teren, specialiștii ABA Argeș-Vedea s-au străduit să le explice elevilor, pe înțelesul lor, ce înseamnă activitatea de gospodărire a resurselor de apă în bazinul hidrografic Argeș-Vedea, ce profesii pot alege ca să lucreze în acest domeniu, care este importanța apei.

La dispecerate și serviciile pentru situații de urgență au aflat ce sunt bazinele hidrografice, stațiile hidrometrice, cum măsurăm cantitățile de apă, ce sunt codurile hidrologice, cum intervenim în cazul inundațiilor dar și al secetelor, ce înseamnă poluarea apei și care sunt efectele ei, cum ne afectează schimbările climatice. În laboratoarele instituției copiii au aflat cum se prelevează probele de apă și care este traseul acestora de la intrarea în laborator până la stabilirea paramentrilor de calitate, la centrele de intervenție rapidă au văzut cum este organizată activitatea de intervenție la inundații sau poluări, ce utileje și echipamente utilizăm, ce sunt hidrobarajele, iar cei care au venit la barajele ABAAV au descoperit ce sunt construcțiile hidrotehnice (barajele, digurile, regularizările).   

Tot în acestă săptămână reprezentanții Administrației Bazinale de Apă Argeș Vedea au desfășurat lecții pe tema apei și a importanței ei în unitățile de învățământ care au solicitatat sprijin pentru orele de educație de mediu.

Și în luna mai, porțile rămân deschise pentru alți elevi care s-au arătat interesați să descopere acest domeniu de activitate, să cunoască lumea minunată a apei.  ​