admin

Situația hidrologică în bazinul hidrografic Argeș-Vedea

În perioadele secetoase, precum cea prezentă, gestionarea eficientă a resurselor de apă este esențială pentru asigurarea volumelor necesare tuturor folosințelor: alimentare cu apă a populației, industrie, producția de energie electrică, irigații și piscicultură.

Specialiștii Administrației Bazinale de Apă Argeș-Vedea monitorizează și gestionează volumele de apă din lacurile de acumulare astfel încât este asigurat necesarul de apă brut pentru toți beneficiarii care se alimentează în regim centralizat din sursa de apă de suprafață. Măsuri de întrerupere a furnizării apei, pe perioade scurte din zi sau pe timpul nopții, au fost luate de către operatorii de apă, în unele localități din județele Ilfov, Giurgiu, Teleorman, pentru care alimentarea se face din resurse suterane. Aceste măsuri sunt necesare pentru refacerea rezervelor ca urmare a secetei și a consumului excesiv sau pentru asigurarea eficacității procesului de tratare astfel încât să nu fie compromisă calitatea apei.

La nivelul bazinul hidrografic Argeș-Vedea, în principalele zece lacuri de acumulare administrate de Administrația Bazinală de Apă Argeș-Vedea  și S.P.E.E.H Hidroelectrica S.A. este stocat un volum de apă de 577,45 milioane metri cubi, ceea ce reprezintă 78,4% din capacitatea normală de retenție.

Pe majoritatea cursurilor de apă monitorizate la stațiile hidrometrice, debitele au un regim de scădere sau staționare. La stația hidrometrică Vârtopele (județul Teleorman) pe Pârâul Câinelui s-a constatat apariția fenomenului de secare a cursului de apă.

​Conform prognozei realizate de Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor, în lunile august, septembrie și octombrie regimul hidrologic în bazinul hidrografic Argeș-Vedea se va situa, în general, la valori cuprinse între 30–50% din mediile multianuale lunare.

Să folosim rațional rezervele de apă pentru toate folosințele!

Administrația Bazinală de Apă Argeș- Vedea avertizează că la această oră este nevoie să folosim rațional rezervele de apă pentru toate folosințele.

Administrația Bazinală de Apă Argeș- Vedea monitorizează continuu volumele din principalele lacuri de acumulare și asigură gestionarea eficientă a rezervelor de apă.

Rezerva de apă în principalele 10 lacuri de acumulare administrate de ABAAV  și S.P.E.E.H Hidroelectrica S.A. este astăzi de 609,76 mil. mc de apă, reprezentând un procent de 82,8 % grad de umplere. Aceasta poate asigura necesarul de apă brută pentru toți beneficiarii din sursa de apă de suprafață în regim centralizat.

Pe baza prognozelor meteorologice și hidrologice lunare, estimăm că la sfârșitul lunii iulie, în cele 10 lacuri de acumulare principale cu rol important în alimentarea cu apă pentru populație, industrie și producția de energie electrică, coeficientul de umplere va scădea de la 82,8% cât este astăzi, la 75 – 80%.

În acest moment, în bazinul hidrografic Argeș- Vedea nu sunt semnalate probleme deosebite privind alimentarea cu apă a populației, industriei sau a sistemelor de irigații din sistem centralizat.

Excepție face județului Ilfov, unde operatorul Apă Canal Ilfov menționează că, din cauza consumului excesiv de apă sunt nevoiți să limiteze (cu 2-3 ore) alimentarea cu apă potabilă în UAT Periș, Domnești, Ciolpani, Cernica, Bragadiru, în anumite intervale orare, pentru remedierea unor avarii la rețeaua publică de alimentare și refacerea rezervelor de apă din rezervoarele tampon proprii (care nu au fost dimensionate probabil și pentru udarea/ irigarea terenurilor agricole).

Centrul Operativ pentru Situații de Urgență al Administrației Bazinale de Apă Argeș- Vedea analizează zilnic volumele de apă existente în lacurile de acumulare cu folosință complexă din Bazinul Hidrografic Argeș- Vedea, debitele înregistrate și prognozate pe cursurile de râu în secțiunile principale de monitorizare și estimează că

în perioada următoare  nu se va ajunge la aplicarea “Planului de restricţii şi folosire a apei în perioade deficitare”. Reamintim faptul că, bazinul hidrografic Argeș- Vedea este unul dintre cele mai echipate bazine hidrografice cu lucrări hidrotehnice complexe de apărare împotriva inundațiilor și de tranzitare a debitelor pe periodele de ape mici (lacuri de acumulare cu folosințe complexe, baraje de priză, derivații de ape mici, etc).

Este extrem de important ca populația să înțeleagă faptul că sistemele de alimentare cu apă potabilă au fost dimensionate fără folosință de irigații și nu recomandăm în această perioadă udatul grădinilor și umplerea unor bazine/piscine.

Specialiștii Administrației Bazinale de Apă Argeș- Vedea vor continua activitatea de monitorizare săptămânală pentru toate sistemele centralizate și descentralizate de alimentare cu apă autorizate din punct de vedere al gospodăririi apelor și vor face informări publice periodice.

Pericol de înec în lacurile de acumulare

Administrația Bazinală de Apă Argeș – Vedea reamintește populației că scăldatul în lacurile de acumulare  este interzis.

      Recomandăm populației populației să aleagă pentru îmbăiere și recreere ștrandurile și zonele special amenajate. Lacurile de acumulare sau râurile (aval de baraje), reprezintă un pericol atât din cauza cauza curenților care se formeză în timpul deversărilor şi al funcţionării hidrocentralelor cât și a colmatării şi a vegetaţiei din apă. Curenții care se formează în apropierea barajelor în timpul deversării sau funcționării hidrocentralelor sunt foarte puternici și pun în pericol viața celor care se aventurează în aceste lacuri.

      Persoanele care se află la plajă, la scăldat sau practică pescuitul în zonele neamenajate, în special în aval de lacurile de acumulare, se expun pericolului de înec în cazul apariției unor viituri, personalul tehnic al barajelor din administrarea ABA Argeș -Vedea neputând vizualiza și alarma întreaga zonă din aval. Evacuarea controlată a unor debite mari de apă din lacurile de acumulare se poate realiza oricând, ca urmare a înregistrării unor precipitații în zone amonte de cele în care se efectuează deversări.

      Atenționarea “Scăldatul și pescuitul interzis” este inscripţionată și pe digurile lacurilor de acumulare, prin urmare cei care o ignoră, aleg conștinent riscul. Aceeași recomandare este adresată și persoanelor care practică pescuitul (amatori sau profesioniști), de folosire a zonelor special amenajate pentru acest sport. Aceluiași risc se expun și cei care se încumentă să practice sporturi nautice cu ambarcațiuni, deși acest lucru este interzis pe lacurile de acumulare.  ​

Avertizare hidrologică COD GALBEN 28-30 mai 2022

Intervalul 28 mai 2022 ora 14:00 – 30 mai 2022 ora 24:00.

Având în vedere situaţia hidrometeorologică actuală şi prognoza meteorologică pentru următoarele 48 de ore, ca urmare a precipitaţiilor prognozate şi propagării, se pot produce scurgeri importante pe versanţi, torenţi, pâraie, viituri rapide pe râurile mici cu posibile efecte de inundaţii locale şi creşteri de debite şi niveluri cu posibile depăşiri ale cotelor de apărare.

Fenomenele se pot produce pe râurile din bazinele hidrografice:
Argeş – bazin superior (judeţul Argeş),
Dâmboviţa – bazin superior (judeţele: Argeş şi Dâmboviţa).

Administrația Națională Apele Române a dispus intensificarea monitorizării cursurilor de apă, activarea formațiilor de intervenție și pregatirea materialelor și echipamentelor din stocurile de apărare. Au fost verificate rezervele de volum de atenuare și au fost dispuse măsuri de pregolire în acumularile din bazinul hidrografic Argeș.

Personalul Administrației Bazinale de Apă Argeș-Vedea monitorizează evoluția fenomenelor pe cursurile de râu şi în lacurile de acumulare.
Se recomandă autorităților locale și populației să respecte indicațiile IJSU și să evite activitățile în zona cursurilor de apă aflate în zonele avertizarii hidrologice.

Verificări pe cursurile de apă din Argeș

Inspectorii Administrației Bazinale de Apă Argeș – Vedea, împreună cu reprezentanții Gărzii Naționale de Mediu – Comisariatul Județean Argeş și Gărzii Forestiere au realizat în perioada 2 – 21 mai 2022 acțiunea de verificare a modului în care au fost salubrizate cursurile de apă, dar și cum au fost realizate şi întreţinute şanţurile şi rigolele în localităţi, pentru asigurarea secţiunilor de scurgere a apelor mari, în judeţul Argeș.

Au fost selectate 58 de localități din 102 existente, pe raza cărora s-a desfășurat acțiunea de verificare, în prezența reprezentanților autorităților locale. Au fost verificate 114 cursuri de apă, cadastrate și necadastrate.

În urma acestei acțiuni s-a constatat existența pe malurile și în albiile cursurilor de râu sau în secțiunile de scurgere ale podurilor a 147 de depozite de deșeuri, totalizînd aproape 360 mc de deșeuri. Acestea au fost descoperite pe raza a 55 de localități. Tot pe malurile și în albiile cursurilor de râu sau secțiuni de scurgere ale podurilor au mai fost găsite 35 depozite de material lemnos, care totalizau 133 de mc.

Referitor la modul în care au fost realizate și întreținute șanțurile și rigolele în localități s-a constatat că în majoritatea localităţilor starea acestora era corespunzătoare în proporţie de  70 – 80 %.

În localitățile în care s-a constatat fie existența depozitelor de material lemnos, fie a deșeurilor, comisiile de control au întocmit procese verbale cu măsuri şi termene pentru soluționarea problemelor. Astfel, nu mai târziu de luna iunie, unitățile administrativ teritoriale vizate trebuie sa realizeze salubrizarea zonelor în care au fost constatate depozitări necontrolate de deşeuri menajere şi asimilabile acestora, decolmatarea şanţurilor şi rigolelor de scurgere a apelor pluviale în vederea asigurării scurgerii normale, decolmatarea secţiunilor de scurgere a podurilor şi podeţelor unde s-au constatat diverse obstacole, menţinerea stării de curăţenie.

În perioada următoare, după expirarea termenelor acordate, vor fi verificate prin sondaj localităţile în care au fost dispuse măsuri pentru salubrizarea cursurilor de apă şi a malurilor acestora.

Atenționare privind posibile creșteri de nivel și debit pe râul Dâmbovița

Administrația Bazinală de Apă Argeș-Vedea a fost informată de către reprezentanții Sucursalei Hidrocentrale Curtea de Argeș despre imposibilitatea funcționării Centralei Hidroelectrice Rucăr (aflată pe râul Dâmbovița). Astfel a fost luată decizia ca din barajul Sătic să se deverseze controlat un debit de aproximativ 14 – 15 mc/s, pe albia veche a râului Dâmbovița.

Pentru siguranța cetățenilor, reprezentanții Administrației Bazinală de Apă Argeș-Vedea au solicitat Inspectoratului pentru Situații de Urgență Argeș să avertizeze populația din localitățile Rucăr, Dâmbovicioara, Dragoslavele, Stoenești și Cetățeni asupra posibilității creșterii debitului și nivelului râului Dâmbovița, fiind interzisă staționarea sau camparea pe malurile cursului de râu și traversarea prin locuri neamenajate, în zilele de 25-26 mai 2022.

Implicați în campania Curățăm România!

Administrația Bazinală de Apă Argeș-Vedea participă, prin personalul său, la Campania Națională de Ecologizare “Curăţăm România!”.

Desfășurată sub deviza „O țară fără deșeuri abandonate”, campania inițiată de Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor are ca obiectiv principal, schimbarea percepției și comportamentului instituțiilor, factorilor de răspundere și cetățenilor, în ceea ce privește curățenia și protejarea mediului înconjurător.

Administrația Bazinală de Argeș-Vedea realizează acțiuni de ecologizare pe cursurile de apă și în zonele construcțiilor hidrotehnice. În total se va acționa în aproximativ 90 de locații.

De la demararea campaniei, la data de 4 aprilie 2022, până în prezent, reprezentanții Administrației Bazinale de Argeș-Vedea au participat și la activități educative la nivelul instituțiilor de învățâmânt, pentru formarea comportamentului responsabil al copiilor față de mediul înconjurător. Au fost implicați peste 500 de elevi din toate ciclurile de învățământ.

Campania va continua până la data de 4 mai 2022.

Ziua Mondială a Apei în ședința Comitetului de Bazin Argeș-Vedea

Administrația Bazinală de Apă Argeș-Vedea a organizat ședința Comitetului de Bazin Argeș-Vedea, în care se reunesc principalii factori din domeniul gospodăririi apelor, reprezentanți ai administrației și instituțiilor publice, operatorilor de rețele de alimentare cu apă și canalizare, O.N.G.-urilor din județele Argeș, Ilfov, Giurgiu, Teleorman, Dâmbovița, Olt.

Membrii Comitetului de Bazin au avizat Planul de Management actualizat 2021 al spațiului hidrografic Argeș-Vedea (cel de-al treilea ciclu de planificare 2022-2027. Acest document este cel mai important instrument de implementare a prevederilor Directivei europene Cadru Apă. El are ca scop fundamentarea măsurilor, acţiunilor, soluţiilor şi lucrărilor pentru atingerea şi menţinerea obiectivelor de mediu, identificarea presiunilor antropice importante şi al impactului activităţilor umane asupra stării apelor de suprafaţă şi subterane, diminuarea efectelor negative ale presiunilor antropice şi reducerea poluarii. Planul de Management actualizat 2021 al spațiului hidrografic Argeș-Vedea.

Specialiștii Administrației Bazinale de Apă Argeș-Vedea au prezentat și proiectul RO-FLOODS sub denumirea completă “Întărirea capacității autorității publice centrale în domeniul apelor în scopul implementării etapelor a 2-a și a 3-a ale Ciclului II al Directivei Inundații” (SIPOCA 734), coordonat de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor și Administrația Națională Apele Române  cu sprijinul World Bank Romania. Proiectul urmărește gestionarea eficientă a inundațiilor prin colaborarea instituțiilor publice, a sectorului privat, a societății civile și cetățenilor, reactualizarea Hărților de Hazard și de Risc la Inundații și elaborarea Planului de Management al Riscului la Inundații. Acest document constituie una din componentele de gestionare cantitativă a resurselor de apă. El are ca scop fundamentarea măsurilor, acţiunilor, soluţiilor şi lucrărilor pentru diminuarea efectelor potențiale negative ale inundațiilor privind sănătatea umană, mediu, patrimoniul cultural și activitatea economică, prin măsuri structurale și  nestructurale.

​Ședința Comitetului de Bazin a avut și un caracter festiv pentru celebrarea Zilei Mondiale a Apei. Astfel a avut loc sesiunea de comunicări științifice ,,Apă pentru viitor, viitorul pentru ape”, ediția a V-a,  în care studenți ai Universității din Pitești și-au prezentat lucrările pe tema apei subterane. Acestă sesiune este unul dintre modurile prin care Administrația Bazinală de Apă Argeș – Vedea încurajează pregătirea studenților în acest domeniu, oferindu-le și posibilitatea de a lua contact cu activitatea de gospodărire a apelor.

M​embrii Comitetului de Bazin au aflat și despre colaboarea dintre ABA Argeș-Vedea și Asociația Mai Mult Verde, pentru menținerea apelor curate, prin activitățile de ecologizare derulate în comun.

Administrația Bazinală de Apă Argeș-Vedea sărbătorește Ziua Mondială a Apei

A început sărbătoarea apei. Administrația Bazinală de Apă Argeș-Vedea celebrează Ziua Mondială a Apei prin acțiuni menite să evidențieze importanța resurselor de apă pentru viață și mediul înconjurător. Tema din acest an este “Apa subterană. Să facem invizibilul, vizibil!” iar sloganul ne îndeamnă, pe fiecare, să o aducem în prim-plan.

Startul activităților s-a dat la începutul lunii martie și se concretizează în activități de igienizare pe cursurile de apă administrate, participări la evenimente dedicate apei sau de promovare pe canalele de informare a publicului.

În data de 23 martie, cu ocazia sărăbătorii apei,  Administrația Bazinală de Apă Argeș-Vedea organizează ședința Comitetului de Bazin. Pe ordinea de zi se află avizarea Planului de Management actualizat 2021 al spațiului hidrografic Argeș-Vedea (cel de-al treilea ciclu de planificare 2022-2027), prezentarea proiectului ROFLOODS – Implementarea Directivei Inundații Ciclul II – Hărțile de Hazard și Risc la Inundații & Planurile de Management al Riscului la Inundații. Tot în cadrul ședinței Comitetului de Bazin se va desfășura sesiunea de comunicări științifice ,,Apă pentru viitor, viitorul pentru ape”, în care studenți ai Universității din Pitești își vor prezenta lucrările despre apă. Acestă sesiune este unul dintre modurile prin care Administrația Bazinală de Apă Argeș – Vedea încurajează pregătirea studenților în acest domeniu, oferindu-le și posibilitatea de a participa la activitatea propriu zisă de gospodărire a apelor.

Alături de instituțiile de învățământ partenere, în perioada 8 – 25 martie desfășurăm activități tematice sub sloganul Zilei Mondiale a Apei 2022 – “Apa subterană. Să facem invizibilul, vizibil”. Parteneri ai proiectului sunt Inspectoratul Școlar Județean Argeș, Palatul Copiilor Pitești, C.C.D Argeș, Palatul Copiilor Târgu Jiu, Şcoala Gimnazială ,,Nicolae Bălcescu” Piteşti, Școala Gimnazială ,,Marin Preda” Pitești, Școala Gimnazială ,,Alexandru Davila” Pitești, Clubul Copiilor Mioveni, Clubul Copiilor Costesti, Școala Gimnazială „Mihai Eminescu”, Școala Gimnazială „Nicolae Iorga” Pitești, Școala Gimnazială „Traian” Pitești,

Colegiul Național „Radu Greceanu” Slatina, Liceul Tehnologic nr. 1 Mărăcineni Argeș, Liceul de Arte „Dinu Lipatti“ Pitești, S.G.R – Filiala Argeș.

Toate activitățile derulate în scopul sărbătoririi Zilei Mondiale a Apei sunt mediatizate pe pagina de Facebook Apele Române Argeș-Vedea, în evenimentul creat în aces scop.     ​

Apele Române susține campania ”Apa care are grijă de ape” inițiată de brandul de apă minerală Dorna​

Problema deșeurilor, în special a pet-urilor, pe cursurile de apă, ne afectează pe toți.
Pentru a stopa efectul negativ al acestora, brandul de apă minerală naturală Dorna a montat zilele trecute pe Dâmbovița primul dispozitiv plutitor (Little Trap), situat în amonte de barajul Văcărești, aproape de Târgoviște. Montarea acestuia s-a realizat cu sprijinul echipelor Apelor Române- Apele Române Argeș-Vedea, SHI Văcărești.
Dispozitivul plutitor, denumit The Litter Trap, dezvoltat de organizația non-profit Clean Rivers din Olanda, este realizat din materiale reciclate, el fiind proiectat să strângă până la 5 metri cubi de plastic pe zi. Deșeurile captate sunt trimise către stațiile de sortare, iar ulterior reciclate.
Acțiunea face parte din campania de curățare a râurilor ”Apa care are grijă de ape”, inițiată de brandul de apă minerală naturală Dorna și susținută de Apele Române și Asociatia CSR Nest, în calitate de parteneri.
Până la sfârșitul anului, dispozitive similare vor fi amplasate pe râurile Ialomița, Argeș, Jiu și Mureș, în cadrul aceluiași parteneriat.
Stop poluării cu plastic a apelor! Împreună păstrăm apele curate!