Concursuri în desfășurare

Anunt concurs de ocupare a unui post vacant de inginer in cadrul Serviciului Avize Autorizatii – S.G.A. Ilfov Bucuresti – A.B.A. Arges-Vedea

Anunț organizare examen de promovare SGA Argeș – Biroul Exploatare Lucrări

Anunț organizare examen de promovare SGA Ilfov București – Serviciul Gestiunea Resurselor de Apă

Anunț concurs pentru ocuparea unui post vacant de mașinist terasamente, la Formația Reparații Intreținere Echipamente Utilaje Mijloace Transport -SGA Argeș din cadrul Administrației Bazinale de Apă Argeș-Vedea

Anunt concurs de ocupare a unui post vacant de inginer in cadrul Serviciului Cadastru si Patrimoniu – Sediu – A.B.A. Arges-Vedea