Informare

ANUNȚ PUBLIC PRIVIND DEPUNEREA SOLICITARII DE EMITERE A ACORDULUI DE MEDIU

Rezervele de apă în bazinul hidrografic Argeș

Lipsa precipitațiilor din ultima perioadă a accentuat fenomenul de secetă pedologică, în special în partea de sud a bazinului hidrografic Argeș Vedea.

Conform ultimelor raportări primite din partea autorităților locale, în zece comune de pe teritoriile județelor Argeș, Giurgiu și Ilfov, furnizare apei din sistemul de alimentare centralizat este restrictionata pe parcursul nopții pentru refacerea cantităților de apă din rezervoare. În comuna Brăduleț, din județul Argeș, 12 fântâni au secat. Comuna nu dispune de sisteme centralizate de alimentare cu apă, alimentarea făcându-se doar de surse individuale.

În privința cantităților de apă gestionate de Administrația Bazinală de Apă Argeș-Vedea, bazinul hidrografic Argeș beneficiează de o rețea vastă de lacuri de acumulare cu folosințe complexe, astfel încât volumele de apă existente la ora actuală (aproximativ 624 milioane de metri cubi 84,8 % grad de umplere în principalele lacuri) asigură și vor asigura fără probleme necesitățile de alimentare cu apă a populației din sursă de suprafață.

În cadrul ședinței Comitetului de Bazin ABA Argeș Vedea din luna iunie 2023, a fost aprobat Planul de restricții și folosire a apei în perioadele deficitare în Bazinul Hidrografic Argeș, un document strategic care conține măsurile ce trebuie luate de către toți cei implicați în managementul resurselor de apă, în cazul apariției sau prognozării fenomenului de secetă hidrologică la folosințele consumatoare de apă din surse de suprafață.

​Administraţia Bazinală de Apă Argeş-Vedea este furnizorul principal de apă de suprafaţa pentru alimentarea populaţiei, industriei şi agriculturii din întregul bazin hidrografic, revenindu-i sarcina asigurării necesarului de apă pentru populaţia municipiilor Bucureşti şi Piteşti. Astfel, toate  obiectivele hidrotehnice sunt monitorizate permanent acţionându-se atât în perioadele de secetă cât şi în perioadele de ape mari (inundaţii) sau alte dezastre, în baza unor regulamente de exploatare aprobate de către Administraţia Naţională Apele Române.

Investiție importantă la unul dintre cele mai mari baraje din România, barajul Pecineagu

Administrația Bazinală de Apă Argeș-Vedea realizează reabilitarea sistemului de alimentare cu energie electrică la unul dintre cele mai mari baraje pe care le are în administrare, barajul Pecineagu, aflat pe râul Dâmbovița. Lucrarea constă în construcția unei linii electrice subterană deoarece linia electrică aeriană necesită frecvente reparații ca urmare a avariilor produse în condiții meteorologice nefavorabile (căderi de arbori, alunecări de teren, etc.). Totodată se vor înlocui echipamentele uzate fizic și moral din punctul de transformare. Investiția are o valoare de peste 2 800 000 lei.

Pecineagu este unul dintre cele mai mari baraje de anrocamente din Europa, fiind  încadrat în clasa I și categoria B de importanță. Construcția a fost pusă în funcțiune în anul 1983 și se află în exploatarea Administrației Naționale Apele Române, prin Administrația Bazinală de Apă Argeș-Vedea. Este amplasat pe cursul superior al râului Dâmbovița, între culmile Munților Iezer-Păpușa și Piatra Craiului, la o altitudine de peste 1100 de metri. Lacul format prin acumularea apei între cei doi versanți muntoși după construirea barajului cu același nume are o capacitate de 63 de milioane metri cubi de apă, dar poate înmagazina până la 69 de milioane de metri cubi.

Înălțimea barajului este una impresionantă, de 107 metri, având o lungime la coronament de 267 metri. Barajul este construit din anrocamente, cu o mască din beton armat cu grosimea cuprinsă între 1,2 metri (zona inferioară) și 0,30 metri (zona superioară) pe paramentul amonte.

Când apa atinge  nivelul maxim în lacul de acumulare evacuarea acesteia se face printr-un deversor pâlnie, construit pe pe malul stâng, la aproape 45 de metri de baraj. Deversorul se continuă cu un puț care are 81,50 metri înălțime prin care se pot evacua 590 de metri cubi de apă într-o secundă.

Barajul are și o golire de semiadâncime care asigură reglarea nivelului apei în lac Golirea de fund este realizată print-o galerie situată pe versantul drept.

​De asemenea barajul și lacul de acumulare Pecineagu constituie un punct de atracție turistică.

ANUNȚ PUBLIC PRIVIND DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

Lacurile de acumulare exploatate în condiții de siguranță

O nouă avertizare hidrologică Cod Portocaliu, valabilă în intervalul 7 iulie ora 14:00 – 7 iulie ora 24:00, a fost emisă de hidrologi pentru râurile Argeș și  Dâmbovița și afuenții lor din bazinele superioare (judeţele: Argeş şi Dâmboviţa).

Avertizarea hidrologică vizează în principal fenomenele de scurgeri importante pe versanţi, torenţi, pâraie, viituri rapide pe râurile mici cu posibile efecte severe de inundaţii locale. Echipele Administrației Bazinale de Apă Argeș-Vedea rămân în stare de maximă vigilență hidrologică.

La această dată în lacurile de acumulare administrate de Apele Române Argeș-Vedea este stocat un volum de 673 milioane metri cubi de apă. Cantitatea reprezintă un grad de umplere de 91,4%, exploatarea realizându-se în condiții de siguranță.
În ultimele 24 ore, în partea de nord județului Argeș s-au înregistrat precipitații generalizate, cantitatea maximă fiind de 52,5 l/mp, măsurată la stația hidrometrică Bughea de Jos, pe râul Bughea. La stația meteo Pitești au fost înregistrați 42,9 litri/mp.

Debitele râurilor din bazinele hidrografice Argeș și Vedea vor fi în general în creștere, ca urmare a precipitațiilor prognozate și propagării apei.

În continuare echipele operative ale ABA Argeș-Vedea monitorizează evoluția fenomenelor pe cursurile de râu atât în dispecerate cât și pe teren. ​

Avertizare hidrologică Cod Portocaliu

Avertizare hidrologică pentru fenomene imediate în bazinele hidrografice superioare ale râurilor Argeș și Dâmbovița. Pe aceste râuri și afluenții lor se pot produce scurgeri importante, viituri rapide, cu posibile efecte severe de inundaţii locale şi creşteri de debite şi niveluri, existând probabilitatea depășirii cotelor de inundație.

Fenomenele se pot produce din această după amiază până la miezul nopții, cu probabilitate și intensitate mai mare pe unele râuri mici din bazinele hidrografice: Râul Târgului.

La nivelul Administrației Bazinale de Apă Argeș-Vedea au fost dispuse măsurile specifice printre care intrarea în permanență a serviciului Prognoze Bazinale, Hidrologie și Hidrogeologie și a Biroului Hidrologie Câmpulung, creșterea frecvenței de măsurare și transmitere a datelor despre precipitații și nivelurile apei pe cursurile de râu și emiterea de prognoze hidrologice, pregătirea personalului, a utilajelor și mijloacelor materiale de intervenție.

Conform ultimelor date înregistrate, între ora 13.10 și 13.50 (40 de minute) pe râul Bughea, la stația hidrometrică Bughea de Jos au căzut 52 de litri/mp, nivelul apei fiind cu 10 centimetri peste cota de atenție.

În funcție de amploarea si complexitatea evenimentelor, personalul ABA Argeș-Vedea este pregătit de intervenție.

Controale pe cursurile de apă

Inspectorii Administrației Bazinale de Apă Argeș-Vedea împreună cu reprezentanții Inspectoratului Județean pentru Situații de Urgență Argeş, Gărzii Naționale de Mediu – Comisariatul Județean Argeş și Gărzii Forestiere Argeș au finalizat acțiunea de verificare a modului în care au fost salubrizate cursuile de apă în localitățile din județul Argeș dar și cum au fost curățate şi întreţinute şanţurile şi rigolele, pentru asigurarea secţiunilor de scurgere a apelor mari.

În urma acestei acțiuni, pe malurile și în albiile cursurilor de râu sau în secțiunile de scurgere ale podurilor, s-a constatat existența a 160 de depozite de deșeuri, totalizând aproape 235 de metri cubi de deșeuri. Acestea au fost descoperite pe raza a 28 de localități. Tot pe malurile și în albiile cursurilor de râu sau în secțiunile de scurgere a podurilor au mai fost găsite 16 depozite de material lemnos, situate pe raza a 10 unități administrativ teritoriale (UAT).

Referitor la modul în care au fost curățate și întreținute șanțurile și rigolele în localități s-a constatat că în majoritatea localităţilor starea acestora era corespunzătoare în proporţie de  70 – 80%.

În localitățile în care a fost constatat fie existanța depozitelor de material lemnos, fie a deșeurilor, comisiile de control au întocmit procese verbale cu măsuri şi termene pentru soluționarea problemelor.

În perioada următoare, după expirarea termenelor acordate, vor fi verificate prin sondaj localităţile în care au fost dispuse măsuri pentru salubrizarea cursurilor de apă şi a malurilor acestora.

Ziua Dunării 2023

 

De sărbătoarea Dunării a fost aprobat

Planul de restricții și folosire a apei în perioadele deficitare

În data de 29 iunie, țările din bazinul fluviului Dunărea  sărbătoresc Ziua Dunării, tema de anul acesta fiind Keep the Danube Blue – Să păstrăm Dunărea albastră.

Spațiul hidrografic al fluviului Dunărea aflat în grija Administrației Bazinale de Apă Argeș – Vedea se întinde pe o lungime de aproximativ 171 de km, fiind cuprins între kilometrii 601 și 430, între orașele Turnu Măgurele și Oltenița.

Fenomenele extreme au afectat și fluviul Dunărea, anul 2022 fiind caracterizat de un regim hidrologic deficitar, cu debite minime înregistrate. În schimb, anii 2006, 2014-2016 ne-au arătat puterea debitelor mari înregistrate pe fluviului Dunărea.

La nivelul bazinului Dunării, principiile managementului integrat al resurselor de apă sunt aplicate în special prin coordonarea implementării Directivei Cadru Apă și a Directivei privind Inundațiile.

Ca în toate domeniile, acțiunile în echipă ale ABA Argeș-Vedea, unitățile județene, ANIF, primăriile riverane Dunării, precum și celelalte instituții și operatori economici direct implicați, pot conduce la un management responsabil, în folosul fluviului și al comunităților.

Administrația Bazinală de Apă Argeș-Vedea a sărbătorit evenimentul la Giurgiu în cadrul ședinței Comitetului de Bazin la care au luat parte reprezentanți ai autorităților locale și județene, ai operatorilor de apă, ai instituțiilor publice, ai agenților economici și ai ONG-ului pentru protecția mediului.

În cadrul ședinței a fost prezentat și avizat Planul de restricții și folosire a apei în perioadele deficitare în bazinul hidrografic Argeș, un document strategic care conține măsurile ce trebuie luate de către toți cei implicați în managementul resurselor de apă, în cazul apariției sau prognozării fenomenului de secetă hidrologică la folosințele consumatoare de apă din surse de suprafață.

Partea a doua a ședinței a fost rezervată sesiunii de comunicări știintifice “APĂ pentru viitor, viitorul pentru APE“ – ediţia a VI-a, în cadrul căreia studenți ai Universității din Pitești, Facultatea de Ştiinţe, Educaţie Fizică şi Informatică, au prezentat studiile lor despre reursele de apă. Acest eveniment este și modul în care instituția noastră dorește să contribuie la formarea viitorilor specialiști de mediu.

            În același timp pe faleza Dunării, în portul Giurgiu, a fost desfășurată o activitate dedicată copiilor dar și părinților însoțitori. Copiii s-au distrat desenând pe asfalt, au observat microplantele dintr-o picătură de apă din Dunăre, au asistat la experimentele cu substanțe chimice efectuate de specialiștii de la Laboratorul de Calitate a Apei Giurgiu. La final au primit cadouri și au făcut o plimbare pe Dunăre cu nava Sarmisegetusa a Administrației Naționale Apele Române.

Cu prilejul Zilei Internaționale a Dunării vă îndemnăm: “Să păstrăm Dunărea albastră! Doar împreună putem să păstrăm apele curate!”.

 

Studenții UTCB în practică la Administrația Bazinală de Apă Argeș-Vedea

42 de studenți de la Universitatea Tehnică de Construcții București – UTCB își desfășoară o parte a programului de practică La Administrația Bazinală de Apă Argeș-Vedea.

Timp de două săptămâni, studenții din anul II de la Facultatea de Geodezie, Departamenul de Geodezie și Fotogrammetrie, vor realiza măsurători geodezice în zona barajului și acumulării Râușor.

Prima zi a fost una spectaculoasă pentru tinerii oaspeți care au făcut o călătorie de cunoaștere a construcției hidrotehnice, atât la suprafața cât și in interiorul acesteia. După prezentarea construcției, cu istoricul și datele tehnice, au coborât în galeriile construcției pentru a înțelege cu precizie funcționarea acesteia și ce înseamnă activitățile zilnice de urmărire și întreținere. Ei au fost ghidați și supravegheați de către personalul ABBAV de la barajul Râușor (SGA Argeș).

Construcția este amplasată pe râul Târgului, la 400 de metri mai jos de confluența râului Târgului cu pârâul Râuşor și formează lacul de acumulare cu același nume. Suprafaţa totală a lacului de acumulare este de 190 de hectare iar volumul este de 60 de milioane metri cubi de apă. Principalul rol al amenjarii este alimentarea cu apă a municipiului Câmpulung Muscel (situat la 16 km aval) şi a localităţilor limitrofe. Un alt rol important este de apărare impotriva inundațiilor. Barajul și acumularea se află în patrimoniul și exploatarea Administrației Bazinale de Apă Argeș-Vedea.​

ANUNȚ PUBLIC PRIVIND DEPUNEREA SOLICITARII DE EMITERE A ACORDULUI DE MEDIU