Informare

ANUNȚ PUBLIC PRIVIND DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

Ședința Comitetului de Bazin Argeș-Vedea

O nouă ședință de lucru a Comitetului de Bazin Argeș-Vedea a fost organizată cu ocazia finalizării de către Administrația Bazinală de Apă Argeș Vedea și predării către Consiliile Județene a  Hărților de Hazard și de Risc la Inundații, elaborate în cadrul Ciclului al II – lea de implementare al Directivei Inundații 60/CE/2007.

Hărțile de Hazard și de Risc la Inundații sunt documente elaborate în cadrul Planurilor de Management al Riscului la Inundaţii aferente Administraţiilor Bazinale de Apă și al fluviului Dunărea, recent aprobate prin Hotărâre de Guvern. Acestea conțin informații importante pentru creșterea gradului de conștientizare a populației și a autorităților și pentru a ghida planificarea spațială luând în considerare riscul de inundații.

Toate aceste sunt realizate în cadrul proiectului „Întărirea capacității autorității publice centrale în domeniul apelor în scopul implementării etapelor a 2-a și a 3-a ale ciclului II al Directivei Inundații – RO-FLOODS. Proiectul este derulat de Ministerul Mediului Apelor și Pădurilor împreună cu Administrația Națională Apele Române și cu sprijinul World Bank Romania.

Un alt subiect pe ordinea de zi a fost prezentarea principalelor prevederi ale OUG 52/2023 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul apelor – anexa nr. 7.3 – utilizarea domeniului public, în vederea traversării/subtraversării bunurilor administrate de către AN Apele Române.

Ședința desfășurată la sediul Instituției Prefectului Județul Teleorman, a fost condusă de prefectul județului Argeș în calitate de Președinte al Comitetului de Bazin Argeș-Vedea și a reunit principalii factori din domeniu apelor, instituțiile administrației publice locale, utilizatorii de apă din bazin, dar și organizațiile non-guvernamentale locale.  ​

 

Nu putem aduna cât pot unii arunca!

Este semnalul de alară pe care il trage Administrația Bazinală de Apă Argeș-Vedea referitor la gunoaiele care ajung în ape.

Cu ajutorul personalului de la Formația Baraj Golești și Formația Cursuri de Apă Topoloveni (Sistemul de Gospodărire a Apelor Argeș) au fost adunat deșeurile “poposite”, după călătoria pe apă, în fața stavilelor clapet ale barajului Golești.
Pet-uri, papuci, bucăți de polistiren și plastic au fost colectate bucată cu bucată. În total 15 metri cubi de deșeuri și-au încheiat “călătoria” pe apă. Și formațiile Întreținere Cursuri de Apă Câmpulung și baraj Râușor au igienizat coronamentul, paramentul amonte și aval ale barajului Râușor (râul Târgului, comuna Lerești, Argeș). La final, munca lor a însumat 37 de saci cu deșeuri și o zonă curată.
“Colectarea deșeurilor din râuri și lacuri este o muncă sisifică pe care noi, gospodarii de ape, o ducem constant pentru a avea o apă curată. Faptele iresponsabile ale celor certați cu bunul simț au impact asupra resurselor de apă și asupra noastră, a tuturor, afectând calitatea vieții.’’- Bogdan DAVID, director ABA Argeș-Vedea

Administrația Bazinală de Apă Argeș-Vedea s-a implicat și anul acesta în proiectul Let’s Do It, România!. Cu ajutorul personalului propriu din cadrul Sistemelor de Gospodărire a Apelor Argeș, Ilfov București, Teleorman și Sistemelor Hidrotehice Independente Olt și Văcărești au fost colectate cantități importante de deșeuri din zonele administrate.​

ANUNȚ PUBLIC PRIVIND DEPUNEREA SOLICITARII DE EMITERE A ACORDULUI DE MEDIU

Rezervele de apă în bazinul hidrografic Argeș

Lipsa precipitațiilor din ultima perioadă a accentuat fenomenul de secetă pedologică, în special în partea de sud a bazinului hidrografic Argeș Vedea.

Conform ultimelor raportări primite din partea autorităților locale, în zece comune de pe teritoriile județelor Argeș, Giurgiu și Ilfov, furnizare apei din sistemul de alimentare centralizat este restrictionata pe parcursul nopții pentru refacerea cantităților de apă din rezervoare. În comuna Brăduleț, din județul Argeș, 12 fântâni au secat. Comuna nu dispune de sisteme centralizate de alimentare cu apă, alimentarea făcându-se doar de surse individuale.

În privința cantităților de apă gestionate de Administrația Bazinală de Apă Argeș-Vedea, bazinul hidrografic Argeș beneficiează de o rețea vastă de lacuri de acumulare cu folosințe complexe, astfel încât volumele de apă existente la ora actuală (aproximativ 624 milioane de metri cubi 84,8 % grad de umplere în principalele lacuri) asigură și vor asigura fără probleme necesitățile de alimentare cu apă a populației din sursă de suprafață.

În cadrul ședinței Comitetului de Bazin ABA Argeș Vedea din luna iunie 2023, a fost aprobat Planul de restricții și folosire a apei în perioadele deficitare în Bazinul Hidrografic Argeș, un document strategic care conține măsurile ce trebuie luate de către toți cei implicați în managementul resurselor de apă, în cazul apariției sau prognozării fenomenului de secetă hidrologică la folosințele consumatoare de apă din surse de suprafață.

​Administraţia Bazinală de Apă Argeş-Vedea este furnizorul principal de apă de suprafaţa pentru alimentarea populaţiei, industriei şi agriculturii din întregul bazin hidrografic, revenindu-i sarcina asigurării necesarului de apă pentru populaţia municipiilor Bucureşti şi Piteşti. Astfel, toate  obiectivele hidrotehnice sunt monitorizate permanent acţionându-se atât în perioadele de secetă cât şi în perioadele de ape mari (inundaţii) sau alte dezastre, în baza unor regulamente de exploatare aprobate de către Administraţia Naţională Apele Române.

Investiție importantă la unul dintre cele mai mari baraje din România, barajul Pecineagu

Administrația Bazinală de Apă Argeș-Vedea realizează reabilitarea sistemului de alimentare cu energie electrică la unul dintre cele mai mari baraje pe care le are în administrare, barajul Pecineagu, aflat pe râul Dâmbovița. Lucrarea constă în construcția unei linii electrice subterană deoarece linia electrică aeriană necesită frecvente reparații ca urmare a avariilor produse în condiții meteorologice nefavorabile (căderi de arbori, alunecări de teren, etc.). Totodată se vor înlocui echipamentele uzate fizic și moral din punctul de transformare. Investiția are o valoare de peste 2 800 000 lei.

Pecineagu este unul dintre cele mai mari baraje de anrocamente din Europa, fiind  încadrat în clasa I și categoria B de importanță. Construcția a fost pusă în funcțiune în anul 1983 și se află în exploatarea Administrației Naționale Apele Române, prin Administrația Bazinală de Apă Argeș-Vedea. Este amplasat pe cursul superior al râului Dâmbovița, între culmile Munților Iezer-Păpușa și Piatra Craiului, la o altitudine de peste 1100 de metri. Lacul format prin acumularea apei între cei doi versanți muntoși după construirea barajului cu același nume are o capacitate de 63 de milioane metri cubi de apă, dar poate înmagazina până la 69 de milioane de metri cubi.

Înălțimea barajului este una impresionantă, de 107 metri, având o lungime la coronament de 267 metri. Barajul este construit din anrocamente, cu o mască din beton armat cu grosimea cuprinsă între 1,2 metri (zona inferioară) și 0,30 metri (zona superioară) pe paramentul amonte.

Când apa atinge  nivelul maxim în lacul de acumulare evacuarea acesteia se face printr-un deversor pâlnie, construit pe pe malul stâng, la aproape 45 de metri de baraj. Deversorul se continuă cu un puț care are 81,50 metri înălțime prin care se pot evacua 590 de metri cubi de apă într-o secundă.

Barajul are și o golire de semiadâncime care asigură reglarea nivelului apei în lac Golirea de fund este realizată print-o galerie situată pe versantul drept.

​De asemenea barajul și lacul de acumulare Pecineagu constituie un punct de atracție turistică.

Lacurile de acumulare exploatate în condiții de siguranță

O nouă avertizare hidrologică Cod Portocaliu, valabilă în intervalul 7 iulie ora 14:00 – 7 iulie ora 24:00, a fost emisă de hidrologi pentru râurile Argeș și  Dâmbovița și afuenții lor din bazinele superioare (judeţele: Argeş şi Dâmboviţa).

Avertizarea hidrologică vizează în principal fenomenele de scurgeri importante pe versanţi, torenţi, pâraie, viituri rapide pe râurile mici cu posibile efecte severe de inundaţii locale. Echipele Administrației Bazinale de Apă Argeș-Vedea rămân în stare de maximă vigilență hidrologică.

La această dată în lacurile de acumulare administrate de Apele Române Argeș-Vedea este stocat un volum de 673 milioane metri cubi de apă. Cantitatea reprezintă un grad de umplere de 91,4%, exploatarea realizându-se în condiții de siguranță.
În ultimele 24 ore, în partea de nord județului Argeș s-au înregistrat precipitații generalizate, cantitatea maximă fiind de 52,5 l/mp, măsurată la stația hidrometrică Bughea de Jos, pe râul Bughea. La stația meteo Pitești au fost înregistrați 42,9 litri/mp.

Debitele râurilor din bazinele hidrografice Argeș și Vedea vor fi în general în creștere, ca urmare a precipitațiilor prognozate și propagării apei.

În continuare echipele operative ale ABA Argeș-Vedea monitorizează evoluția fenomenelor pe cursurile de râu atât în dispecerate cât și pe teren. ​

Avertizare hidrologică Cod Portocaliu

Avertizare hidrologică pentru fenomene imediate în bazinele hidrografice superioare ale râurilor Argeș și Dâmbovița. Pe aceste râuri și afluenții lor se pot produce scurgeri importante, viituri rapide, cu posibile efecte severe de inundaţii locale şi creşteri de debite şi niveluri, existând probabilitatea depășirii cotelor de inundație.

Fenomenele se pot produce din această după amiază până la miezul nopții, cu probabilitate și intensitate mai mare pe unele râuri mici din bazinele hidrografice: Râul Târgului.

La nivelul Administrației Bazinale de Apă Argeș-Vedea au fost dispuse măsurile specifice printre care intrarea în permanență a serviciului Prognoze Bazinale, Hidrologie și Hidrogeologie și a Biroului Hidrologie Câmpulung, creșterea frecvenței de măsurare și transmitere a datelor despre precipitații și nivelurile apei pe cursurile de râu și emiterea de prognoze hidrologice, pregătirea personalului, a utilajelor și mijloacelor materiale de intervenție.

Conform ultimelor date înregistrate, între ora 13.10 și 13.50 (40 de minute) pe râul Bughea, la stația hidrometrică Bughea de Jos au căzut 52 de litri/mp, nivelul apei fiind cu 10 centimetri peste cota de atenție.

În funcție de amploarea si complexitatea evenimentelor, personalul ABA Argeș-Vedea este pregătit de intervenție.

Controale pe cursurile de apă

Inspectorii Administrației Bazinale de Apă Argeș-Vedea împreună cu reprezentanții Inspectoratului Județean pentru Situații de Urgență Argeş, Gărzii Naționale de Mediu – Comisariatul Județean Argeş și Gărzii Forestiere Argeș au finalizat acțiunea de verificare a modului în care au fost salubrizate cursuile de apă în localitățile din județul Argeș dar și cum au fost curățate şi întreţinute şanţurile şi rigolele, pentru asigurarea secţiunilor de scurgere a apelor mari.

În urma acestei acțiuni, pe malurile și în albiile cursurilor de râu sau în secțiunile de scurgere ale podurilor, s-a constatat existența a 160 de depozite de deșeuri, totalizând aproape 235 de metri cubi de deșeuri. Acestea au fost descoperite pe raza a 28 de localități. Tot pe malurile și în albiile cursurilor de râu sau în secțiunile de scurgere a podurilor au mai fost găsite 16 depozite de material lemnos, situate pe raza a 10 unități administrativ teritoriale (UAT).

Referitor la modul în care au fost curățate și întreținute șanțurile și rigolele în localități s-a constatat că în majoritatea localităţilor starea acestora era corespunzătoare în proporţie de  70 – 80%.

În localitățile în care a fost constatat fie existanța depozitelor de material lemnos, fie a deșeurilor, comisiile de control au întocmit procese verbale cu măsuri şi termene pentru soluționarea problemelor.

În perioada următoare, după expirarea termenelor acordate, vor fi verificate prin sondaj localităţile în care au fost dispuse măsuri pentru salubrizarea cursurilor de apă şi a malurilor acestora.

Ziua Dunării 2023

 

De sărbătoarea Dunării a fost aprobat

Planul de restricții și folosire a apei în perioadele deficitare

În data de 29 iunie, țările din bazinul fluviului Dunărea  sărbătoresc Ziua Dunării, tema de anul acesta fiind Keep the Danube Blue – Să păstrăm Dunărea albastră.

Spațiul hidrografic al fluviului Dunărea aflat în grija Administrației Bazinale de Apă Argeș – Vedea se întinde pe o lungime de aproximativ 171 de km, fiind cuprins între kilometrii 601 și 430, între orașele Turnu Măgurele și Oltenița.

Fenomenele extreme au afectat și fluviul Dunărea, anul 2022 fiind caracterizat de un regim hidrologic deficitar, cu debite minime înregistrate. În schimb, anii 2006, 2014-2016 ne-au arătat puterea debitelor mari înregistrate pe fluviului Dunărea.

La nivelul bazinului Dunării, principiile managementului integrat al resurselor de apă sunt aplicate în special prin coordonarea implementării Directivei Cadru Apă și a Directivei privind Inundațiile.

Ca în toate domeniile, acțiunile în echipă ale ABA Argeș-Vedea, unitățile județene, ANIF, primăriile riverane Dunării, precum și celelalte instituții și operatori economici direct implicați, pot conduce la un management responsabil, în folosul fluviului și al comunităților.

Administrația Bazinală de Apă Argeș-Vedea a sărbătorit evenimentul la Giurgiu în cadrul ședinței Comitetului de Bazin la care au luat parte reprezentanți ai autorităților locale și județene, ai operatorilor de apă, ai instituțiilor publice, ai agenților economici și ai ONG-ului pentru protecția mediului.

În cadrul ședinței a fost prezentat și avizat Planul de restricții și folosire a apei în perioadele deficitare în bazinul hidrografic Argeș, un document strategic care conține măsurile ce trebuie luate de către toți cei implicați în managementul resurselor de apă, în cazul apariției sau prognozării fenomenului de secetă hidrologică la folosințele consumatoare de apă din surse de suprafață.

Partea a doua a ședinței a fost rezervată sesiunii de comunicări știintifice “APĂ pentru viitor, viitorul pentru APE“ – ediţia a VI-a, în cadrul căreia studenți ai Universității din Pitești, Facultatea de Ştiinţe, Educaţie Fizică şi Informatică, au prezentat studiile lor despre reursele de apă. Acest eveniment este și modul în care instituția noastră dorește să contribuie la formarea viitorilor specialiști de mediu.

            În același timp pe faleza Dunării, în portul Giurgiu, a fost desfășurată o activitate dedicată copiilor dar și părinților însoțitori. Copiii s-au distrat desenând pe asfalt, au observat microplantele dintr-o picătură de apă din Dunăre, au asistat la experimentele cu substanțe chimice efectuate de specialiștii de la Laboratorul de Calitate a Apei Giurgiu. La final au primit cadouri și au făcut o plimbare pe Dunăre cu nava Sarmisegetusa a Administrației Naționale Apele Române.

Cu prilejul Zilei Internaționale a Dunării vă îndemnăm: “Să păstrăm Dunărea albastră! Doar împreună putem să păstrăm apele curate!”.