Month: April 2021

Prezentare Colegiul Prefectural 29 aprilie 2021

Obiectivele Administrației Bazinale de Apă Argeș-Vedea prezentate în ședința Colegiului Prefectural Argeș

Administrația Bazinală de Apă Argeș–Vedea și-a prezentat obiectivele pentru anul 2021 în cadrul ședinței Colegiului Prefectural Argeș. Acestea urmăresc protecția, conservarea și restaurarea resurselor de apă, asigurarea exploatării în siguranță a lucrărilor, modernizarea și dezvoltarea infrastructurii de gospodarire a apelor, implementarea directivelor și reglementărilor Uniunii Europene în domeniul apelor, prevenirea riscului și diminuarea efectelor calamităților naturale, asigurarea unui management durabil al apelor.

În baza programului de prevenire și gestionare a inundațiilor elaborat la nivel național de Ministerul Mediului Apelor și Pădurilor, pentru anul 2021 la nivelul ABA Argeș vor fi finalizate obiectivele de investiții cu finanțare de la bugetul de stat:

Regularizarea pârâului Bascov amonte de confluența cu râul Argeș. Investiția, începută în 2018 are ca obiective prevăzute, amenajarea albie pârâului Bascov pe o lungime de 25,5 km și protecția de mal pe o lungime de 2,1 Km. Au fost efectuate lucrări de amenajare a albiei în localitățile Drăganu, Cotmeana și Pitești, lucrări de protecție mal în localitățile Bascov și Pitești și de praguri de fund din gabioane și anrocamente în localitățile Bascov și Pitești. În prezent lucrarea este finalizată în proporție de 85%.

Mărirea gradului de siguranță în exploatare a barajului Golești prin lucrări de modernizare și automatizare, reabilitarea echipamentului hidromecanic, a instalațiilor electrice, a instalațiilor de iluminat, refacerea podului baraj și etanşarea rosturilor de la pile.  Investiția este finan finalizată în propcent de 90%.

Regularizarea pârâului Budeasa, zona de debușare în rigola dig mal drept a acumulării Mărăcineni. Investiția presupune realizarea de lucrări de amenajare pe pârâul Budeasa în zona comunelor Budeasa și Mărăcineni și constau în apărări de mal pe o lungime de 1,2 km, 3 praguri de fund și recalibrarea albiei pe o lungime de 3,6 km. Lucarea este realizată în proporție de 20%.

În Programul de Gospodărire a Apelor pentru anul 2021 sunt cuprinse 40 de lucrări de întreținere pe cursurile de râu amenajate și 14 lucrări de reprofilare și recalibrare pe cursuri de râu aflate în administrare.

Dificultățile activității de administrare și gestionare a resurselor de apă în anul 2021 pentru Administrația Bazinală de Apă Argeș-Vedea sunt deficitul semnificativ de personal, urmare a aplicării Legii 55/2020 și retragerii din activitate a unui mare de angajați, creșterea cantităților de deșeuri pe malurile și în albiile cursurilor de râu și descărcările necontrolate, neautorizate de ape uzate neepurate în cursurile de râu care conduc la poluarea apelor de suprafață și subterane.

Deversări ilegale, repetate, de ape uzate în râul Ciorogârla

Inspectorii din cadrul Administrației Bazinale de Apă Argeș-Vedea, serviciul Inspecția Teritorială a Apei Giurgiu, au suprins în cadrul unei noi acțiuni de verificare, o vidanjă care descărca apele menajere în râul Ciorogârla, în zona orașului Măgurele (județul Ilfov), în timp ce alte cinci aștepatu să descarce.
Inspectorii au constatat că apele uzate provenite din vidanje ajungeau în canalul principal din incinta stației de epurare a orașului, iar printr-un bypass (derivație) al acestuia erau direcționate către râul Ciorogarla, fără a trece prin procesul de epurare.
Prin numărul de urgență 112, a fost solicitat sprijinul Poliției Măgurele care a intervenit cu personal operativ și serviciile Ordine Publică, Judiciar și Criminalistică. Reprezentanții Laboratorului de Calitate a Apei din cadrul SGA Ilfov-București au prelevate probe de ape uzate de la gura de evacuare a canalui în râul Ciorogârla, pentru analiza indicatorilor fizico-chimici.
La solicitarea inspectorilor Apelor Române, personalul societății Apă Canal Ilfov (deținătoarea stației de epurare) nu a putut face dovada unui registru de evidență a numarului de vidanje care au descarcat în stație, și nici a altor documente de evidență a volumelor de apa uzată deversate de acestea.
În data de 5 aprilie 2021, urmare a unui alt control, Administrația Bazinală de Apă Argeș-Vedea sancționase societatea Apă Canal Ilfov cu amendă în valoare de 40.000 de lei pentru aceleși încălcări ale legii. La acea dată s-a dispus reprezentanților societății, blindarea canalui prin care se făcea deversarea în râul Ciorogârla. Deși au fost transmise fotografii cu canalul blindat etanș și capacul acestuia sudat, la controlul din data de 15 aprilie 2021 s-a constatat ca este vorba despre un al doilea canal unde se permitea accesul vidanjelor.
Inspectorii Administrației Bazinale de Apă Argeș-Vedea au predat probele obținute în urma acestui control către Poliția Oraș Măgurele pentru întocmirea unui dosar penal față de societate Apă Canal Ilfov S.A.

Alte tone de deșeuri adunate de pe malurile apei

Administrația Bazinală de Apă Argeș-Vedea a demarat o nouă acțiune de igienizare pe cursurile de apă. Personalul Sistemului de Gospodărire a Apelor Argeș intervine pentru îndepărtarea deșeurilor și igienizarea malului drept al râului Doamnei în zona aval baraj Mărăcineni, între calea ferată Golești – Câmpulung și podul de pe DN 7.
În cele două zile de când salariații Apelor Române au început igienizarea, au fost colectate 22,7 tone de deșeuri. O constatare a echipelor de lucru este că, pe lângă deșeurile menajere, predomină resturile provenite din activitățile de service (dezmembrări) auto, anvelope, părți de caroserie, etc. Față de ultima igienizare (desfășurată în luna martie) în zonă s-a observat și o creștere a cantității de gunoaie. Toate aceste deșeuri sunt un pericol atât din cauza afectării calității factorilor de mediu, cât și din cauza riscului de a crea blocaje în albia râurilor și de a provoca inundații, în perioadele cu debite mari pe cursurile de apă.
Conform planului, până la finalul acestei săptămâni se dorește finalizarea acestei lucrări, dacă vor fi condiții meteo favorabile.
Acțiunea se desfășoară în colaborare cu Primăria Municipiului Pitești, în urma discuțiilor dintre conducerea ABA Argeș-Vedea, prin directorul Bogdan Angelin David și viceprimarul municipiului Pitești, Gelu Tofan.
Responsabilitatea față de mediu și ape nu este doar a instituțiilor publice, a agenților economici sau a organizațiilor de mediu, ci a fiecăruia dintre noi, prin comportamentul pe care îl avem.

Amendă de 40.000 lei pentru poluarea apelor

Ape uzate neepurate au ajuns în albia râului Ciorogârla după descărcarea acestora într-un canal limitrof stației de epurare aparținând operatorului de apă și canalizare a orașului Măgurele, S.C. Apă Canal Ilfov S.A. Prin acest canal, apele uzate și neepurate transportate cu o vidanjă au ajuns în gura de evacuare a stației de epurare și apoi în albia râului Ciorogârla. Urme de ape uzate au fost observate și pe malurile râului Ciorogârla.

Vidanja care descărca apele uzate neepurate în canal a fost surprinsă de către inspectorii Administrației Bazinale de Apă Argeș-Vedea (Serviciul Inspecția Bazinală a Apei și Inspecția Teritorială a Apei Giurgiu) în timpul unui control realizat împreună cu reprezentanții Poliției orașului Măgurele.

S.C. Apă Canal Ilfov S.A., deținătoarea canalului, a fost sancționată contravențional cu suma de 40.000 de lei, conform Legii Apelor 107/1996 cu modificările și completările ulterioare. De asemenea i-au fost dispuse ca măsuri obligatorii interzicerea descărcării de ape uzate neepurate și blindarea canalului.