Temperaturile cu valori negative au dus la apariția formațiunilor de gheață pe unele cursuri de apă din bazinul hidrografic Argeș. Temperatura minimă înregistrată în data de 08 februarie a fost de -130 C la stația hidrometrică Bahna Rusului pe râul Râul Doamnei.

Pe râul Arefu, la Arefu, s-a format pod de gheață continuu,  iar pe râul Vâlsan (stația hidrometrică Brădet), Râul Doamnei (stația hidrometrică Bahna Rusului), râul Bratia (stația hidrometrică Râușor Pod), pârâul Râușor (stațiile hidro Rucăr și Râușor),  Râul Târgului (stația hidro Voina), râul Bughea (la Bughea de Jos), râul Argeșel (la Nămăiești și Vulturești) se semnalează gheață la mal.

Startul de zăpadă măsoară 104 cm la la barajul Pecineagu, 14 cm la stația hidrometrică Voina pe râul Târgului, 10 cm pe râul Vâlsan la Brădet și pe râul Doamnei la Bahna Rusului. În zilele următoare formațiunile de gheață vor fi în intensificare și extindere pe majoritatea râurilor din zonele de deal și munte.

Măsurătorile realizate la stațiile hidrometrice indică o scădere a nivelurilor apei pe cele mai multe râuri din bazinul hidrografic Argeș-Vedea, tendință care se va menține.

Serviciile de specialitate din cadrul ABA Argeș Vedea monitorizează fenomenele pe toate cursurile de râu şi în lacurile de acumulare.

La această dată în principalele lacuri de acumulare din bazinul hidrografic Argeș este stocat un volum de apă de 612 milioane metri cubi (reprezentând 83% din capacitatea de retenție).

ABA Argeș-Vedea continuă aplicarea măsurilor pentru timpul friguros care asigură exploatarea în condiții de siguranță a lucrărilor hidrotehnice aflate în administrare: verificarea stării tehnice și funcționale a echipamentelor hidromecanice, a instalațiilor electrice, de automatizare, de încălzire, a surselor de alimentare cu energie electrică, îndepărtarea obstacolele care ar provoca îngrămădiri de sloiuri pe anumite cursuri de apă. Programul pentru timp friguros va fi aplicat pe toată perioada rece. ​