Administrația Bazinală de Apă Argeș-Vedea a supus dezbaterii publice Planul de Management al Riscului la Inundații aferent ABA Argeș Vedea. În cadrul întâlnirii publice au fost prezentate participanților Proiectul ROFLOODS, Planurile de Management al Riscului la Inundații ABA Argeș Vedea – ciclul 2 și Raportul de Mediu şi Studiul de Evaluare Adecvată pentru PMRI ciclul 2.

Planul de Management al Riscului la Inundații (PMRI), este un document cuprinzător cu rolul de a ghida strategic activitățile autorităților în gestionarea inundațiilor în perioada 2022 – 2027. Planul cuprinde concluziile Evaluării Preliminare a Riscului la Inundații, obiectivele de management al riscului la inundații, Hărțile de Hazard și de Risc la Inundații, Programele de Măsuri și prioritizarea acestora, Planul de monitorizare a implementarii măsurilor etc.

Elementul central al planului îl constituie Programul de Măsuri. Acesta poate include măsuri structurale și/sau măsuri non-structurale. Măsurile structurale pot fi măsuri de „infrastructură gri”, precum barajele, digurile și alte astfel de construcții cu rol de protecție și de diminuare a efectelor inundațiilor, sau de ”infrastructură verde”. Acestea din urmă mai sunt denumite și măsuri bazate pe natură. Exemple sunt renaturarea albiilor majore și minore ale râurilor, restaurarea meandrelor, a zonelor umede, împăduriri și alte lucrări cu rol de prevenire a formării de torenți și a eroziunii solului. Măsurile non-structurale nu au rol de protecție directă ci de prevenirepregătire și răspuns la inundații. Exemple sunt reglementările de folosință a terenurilor sau sisteme de avertizare timpurie sau alarmare.

 

În spațiul hidrografic Argeș-Vedea au fost raportate 39 de zone cu risc potenţial

semnificativ la inundaţii (APSFR).

În acestă etapa Planul de Management al Riscului la Inundații (PMRI) se află în procedură de evaluare strategică de mediu. Documentul poate fi consultat pe site-ul www. inundatii.ro/resurse/ .

Proiectului ROFLOODS este dezvoltat de Ministerul Mediului Apelor și Pădurilor împreună cu Administrația Națională Apele Române prin Administrațiile Bazinale de Apă și Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor cu sprijinul World Bank Romania.