Planul de Management al Riscului la Inundații aferent Administrației Bazinale de Apă Argeș Vedea a primit astăzi avizul favorabil din partea membrilor Comitetului de Bazin Argeș-Vedea.

Scopul general al Planului de Management al Riscului la Inundații (PMRI) Ciclul II este acela de a gestiona și reduce riscul la inundații pentru populație, economie, mediu și patrimoniu cultural, contribuind în același timp la atingerea obiectivelor de îmbunătățire/conservare a calității corpurilor de apă și habitatelor naturale, faunei şi florei sălbatice.

Planul de Management al Riscului la Inundații cuprinde concluziile Evaluării Preliminare a Riscului la Inundații, obiectivele de management al riscului la inundații, Hărțile de Hazard și de Risc la Inundații, Programele de Măsuri și prioritizarea acestora, Planul de monitorizare a implementarii măsurilor etc.

Elementul central al planului îl constituie Programul de Măsuri. Acesta poate include măsuri structurale și/sau măsuri non-structurale. Măsurile structurale pot fi măsuri de „infrastructură gri”, precum barajele, digurile și alte astfel de construcții cu rol de protecție și de diminuare a efectelor inundațiilor, sau de ”infrastructură verde”. Acestea din urmă mai sunt denumite și măsuri bazate pe natură. Exemple sunt renaturarea albiilor majore și minore ale râurilor, restaurarea meandrelor, a zonelor umede, împăduriri și alte lucrări cu rol de prevenire a formării de torenți și a eroziunii solului. Măsurile non-structurale nu au rol de protecție directă ci de prevenirepregătire și răspuns la inundații. În spațiul hidrografic Argeș-Vedea au fost raportate 39 de zone cu risc potenţial semnificativ la inundaţii (APSFR).

Planul de Management al Riscului la Inundații (PMRI) a fost eleborat în cadrul proiectului „Întărirea capacitații autorității publice centrale în domeniul apelor în scopul parcurgerii etapelor a 2-a si a 3-a ale Ciclului II al Directivei Inundații – ROFLOODS” – Inundatii.ro, dezvoltat de Ministerul Mediului – România împreună cu Administrația Națională „Apele Române” prin Administrațiile Bazinale de Apă și Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor cu sprijinul World Bank Romania.