Inspectorii Administrației Bazinale de Apă Argeș-Vedea împreună cu reprezentanții Inspectoratului Județean pentru Situații de Urgență Argeş, Gărzii Naționale de Mediu – Comisariatul Județean Argeş și Gărzii Forestiere Argeș au finalizat acțiunea de verificare a modului în care au fost salubrizate cursuile de apă în localitățile din județul Argeș dar și cum au fost curățate şi întreţinute şanţurile şi rigolele, pentru asigurarea secţiunilor de scurgere a apelor mari.

În urma acestei acțiuni, pe malurile și în albiile cursurilor de râu sau în secțiunile de scurgere ale podurilor, s-a constatat existența a 160 de depozite de deșeuri, totalizând aproape 235 de metri cubi de deșeuri. Acestea au fost descoperite pe raza a 28 de localități. Tot pe malurile și în albiile cursurilor de râu sau în secțiunile de scurgere a podurilor au mai fost găsite 16 depozite de material lemnos, situate pe raza a 10 unități administrativ teritoriale (UAT).

Referitor la modul în care au fost curățate și întreținute șanțurile și rigolele în localități s-a constatat că în majoritatea localităţilor starea acestora era corespunzătoare în proporţie de  70 – 80%.

În localitățile în care a fost constatat fie existanța depozitelor de material lemnos, fie a deșeurilor, comisiile de control au întocmit procese verbale cu măsuri şi termene pentru soluționarea problemelor.

În perioada următoare, după expirarea termenelor acordate, vor fi verificate prin sondaj localităţile în care au fost dispuse măsuri pentru salubrizarea cursurilor de apă şi a malurilor acestora.