Administrația Bazinală de Apă Argeș-Vedea realizează reabilitarea sistemului de alimentare cu energie electrică la unul dintre cele mai mari baraje pe care le are în administrare, barajul Pecineagu, aflat pe râul Dâmbovița. Lucrarea constă în construcția unei linii electrice subterană deoarece linia electrică aeriană necesită frecvente reparații ca urmare a avariilor produse în condiții meteorologice nefavorabile (căderi de arbori, alunecări de teren, etc.). Totodată se vor înlocui echipamentele uzate fizic și moral din punctul de transformare. Investiția are o valoare de peste 2 800 000 lei.

Pecineagu este unul dintre cele mai mari baraje de anrocamente din Europa, fiind  încadrat în clasa I și categoria B de importanță. Construcția a fost pusă în funcțiune în anul 1983 și se află în exploatarea Administrației Naționale Apele Române, prin Administrația Bazinală de Apă Argeș-Vedea. Este amplasat pe cursul superior al râului Dâmbovița, între culmile Munților Iezer-Păpușa și Piatra Craiului, la o altitudine de peste 1100 de metri. Lacul format prin acumularea apei între cei doi versanți muntoși după construirea barajului cu același nume are o capacitate de 63 de milioane metri cubi de apă, dar poate înmagazina până la 69 de milioane de metri cubi.

Înălțimea barajului este una impresionantă, de 107 metri, având o lungime la coronament de 267 metri. Barajul este construit din anrocamente, cu o mască din beton armat cu grosimea cuprinsă între 1,2 metri (zona inferioară) și 0,30 metri (zona superioară) pe paramentul amonte.

Când apa atinge  nivelul maxim în lacul de acumulare evacuarea acesteia se face printr-un deversor pâlnie, construit pe pe malul stâng, la aproape 45 de metri de baraj. Deversorul se continuă cu un puț care are 81,50 metri înălțime prin care se pot evacua 590 de metri cubi de apă într-o secundă.

Barajul are și o golire de semiadâncime care asigură reglarea nivelului apei în lac Golirea de fund este realizată print-o galerie situată pe versantul drept.

​De asemenea barajul și lacul de acumulare Pecineagu constituie un punct de atracție turistică.