Lipsa precipitațiilor din ultima perioadă a accentuat fenomenul de secetă pedologică, în special în partea de sud a bazinului hidrografic Argeș Vedea.

Conform ultimelor raportări primite din partea autorităților locale, în zece comune de pe teritoriile județelor Argeș, Giurgiu și Ilfov, furnizare apei din sistemul de alimentare centralizat este restrictionata pe parcursul nopții pentru refacerea cantităților de apă din rezervoare. În comuna Brăduleț, din județul Argeș, 12 fântâni au secat. Comuna nu dispune de sisteme centralizate de alimentare cu apă, alimentarea făcându-se doar de surse individuale.

În privința cantităților de apă gestionate de Administrația Bazinală de Apă Argeș-Vedea, bazinul hidrografic Argeș beneficiează de o rețea vastă de lacuri de acumulare cu folosințe complexe, astfel încât volumele de apă existente la ora actuală (aproximativ 624 milioane de metri cubi 84,8 % grad de umplere în principalele lacuri) asigură și vor asigura fără probleme necesitățile de alimentare cu apă a populației din sursă de suprafață.

În cadrul ședinței Comitetului de Bazin ABA Argeș Vedea din luna iunie 2023, a fost aprobat Planul de restricții și folosire a apei în perioadele deficitare în Bazinul Hidrografic Argeș, un document strategic care conține măsurile ce trebuie luate de către toți cei implicați în managementul resurselor de apă, în cazul apariției sau prognozării fenomenului de secetă hidrologică la folosințele consumatoare de apă din surse de suprafață.

​Administraţia Bazinală de Apă Argeş-Vedea este furnizorul principal de apă de suprafaţa pentru alimentarea populaţiei, industriei şi agriculturii din întregul bazin hidrografic, revenindu-i sarcina asigurării necesarului de apă pentru populaţia municipiilor Bucureşti şi Piteşti. Astfel, toate  obiectivele hidrotehnice sunt monitorizate permanent acţionându-se atât în perioadele de secetă cât şi în perioadele de ape mari (inundaţii) sau alte dezastre, în baza unor regulamente de exploatare aprobate de către Administraţia Naţională Apele Române.