Anulat

Anunț organizare examen de promovare SGA Ilfov București – Serviciul Gestiunea Resurselor de Apă

Anunt concurs de ocupare a unui post vacant de muncitor hidrometru, la Biroul Hidrologie din cadrul S.G.A. Teleorman – Administrația Bazinală de Apă Argeș-Vedea