Arhivă

Anunt concurs de ocupare a unui post vacant de economist cadrul Serviciului RURPA la ABA-AV Sediu

Anunt concurs de ocupare a unui post vacant de inginer in cadrul Compartimentului Exploatare Lucrari UCC-SCH la SHI Vacaresti

Anunt concurs de ocupare a unui post vacant de masinist terasamente in cadrul FIR – S.H.I. OLT al ABA Arges-Vedea

Anunt concurs de ocupare a urmatoarelor posturi: 1. 1 post masinist terasamente; 2. 1 post chimist; 3. 1 post inginer.

Anunt – Concurs pentru ocupare a 3 posturi vacante de inginer pe perioada nedeterminata in cadrul Serviciului Avize Autorizatii – A.B.A. Arges Vedea Sediu

Anunt – ocupare prin transfer a postului de inspector resurse umane la Serviciul RURPA – SGA Ilfov-Bucuresti al ABAAV din cadrul ANAR

Anunt – Concurs pentru ocupare a 3 posturi vacante de inginer in cadrul compartimentului UIP -A.B.A. Arges Vedea Sediu