Arhivă

Anunț organizare examen de promovare SH Bascov – SGA Argeș

Anunț organizare examen de promovare SGA Ilfov Bucureşti – Biroul Situații de Urgență

Anunț organizare examen de promovare SH Golești – SGA Argeș

Anunț organizare examen de promovare S.H.I. Vacaresti, compartiment A.L.S.S

Anunt concurs de ocupare a unui post vacant de de expert prevenire și combatere a corupției, la serviciul Juridic din cadrul Administrației Bazinale de Apă Argeș-Vedea – Sediu

Anunt concurs de ocupare a unui post vacant de economist, la compartimentul Financiar Contabilitate din cadrul S.G.A. Teleorman – Administrația Bazinală de Apă Argeș-Vedea

Anunt concurs de ocupare a unui post vacant de expert accesare fonduri structurale si de coeziune europene, la compartiment Unitate de Implementare a Proiectului din cadrul Administrației Bazinale de Apă Argeș-Vedea – Sediu

Anunt concurs de ocupare a unui post vacant de agent hidrotehnic, la Formația B.C.A. Videle – SGA Teleorman – A.B.A. Arges-Vedea

Anunt concurs intern pentru promovarea pe o funcţie contractuală de conducere, Șef Sistem Hidrotehnic Independent din cadrul Sistemului Hidotehnic Independent Văcărești, A.B.A.A.V.

Anunț organizare examen de promovare SGA Teleorman – Compartimentul Exploatare Lucrari