S.G.A. Ilfov-Bucureşti

Sistemul de Gospodarire a Apelor Ilfov-Bucureşti (S.G.A. Ilfov-Bucureşti ) este unitate fără personalitate juridică, se află în subordinea Administraţiei Bazinale de Apă Argeş-Vedea (A.B.A. Argeş –Vedea) şi reprezintă autoritatea investită cu aplicarea unitară a strategiei naţionale în domeniul gospodăriri resurselor de apă din spaţiul hidrografic administrat.

Apele aflate în spaţiul hidrografic gospodărite de SGA Ilfov-Bucureşti sunt situate pe teritoriul Capitalei şi al jud.Ilfov, dar şi pe unele zone din jud. Dâmboviţa şi Călăraşi (ex: râul Colentina tronsonul amonte de acumularea Ciocăneşti, Valea Snagov acumularea Butimanu I – VIII, NH Tanganu, etc.).

În Bucureşti sunt 2 cursuri de apă :

– râul Dâmboviţa cu o lungime de albie regularizată de 10,80 km din 16,80 km, cu 9 Noduri Hidrografice(NH) din totalul de 11;

– râul Colentina cu o lungime de 26,30 km din cursul total amenajat între barajul Buftea şi barajul Cernica.

Principalele râuri din jud. Ilfov sunt: Dâmboviţa, Ilfov, Colentina, Mostistea, Sabar, Ciorogârla.

DESPRE NOI