Harți de hazard și risc la inundații

Hărţile de hazard la inundaţii se realizează la nivelul bazinelor hidrografice. Aceste hărti se întocmesc pe baza rezultatelor obţinute în urma modelării hidraulice şi/sau hidrologice a zonei de interes.

Hărtile de hazard la inundaţii vor prezenta extinderea zonei inundate, specifică unor debite cu diferite probabilităţi de depăşire (de ex: 0,1%; 1%; 5%; 10%), respectiv inundaţii care se pot produce o dată la 1000 de ani, la 100 de ani, la 20 de ani şi o dată la 10 ani. În anumite situaţii, în funcţie de relevanţă hărţile vor mai conţine informaţii referitoare la adâncimea şi viteza apei.

Hărţile de hazard la inundaţii vor constitui suportul realizării hărţilor de risc la inundaţii, responsabilitate care revine Consiliilor Judeţene.

Riscul la inundaţii este reprezentat de combinaţia dintre probabilitatea apariţiei unor inundaţii şi efectele potenţial adverse pentru sănătatea umană, mediu, patrimoniul cultural şi activitatea economică asociate apariţiei unei inundaţii.

Hărtile de risc de inundaţii indică potenţialele efecte negative asociate şi exprimate în următorii termeni:

  • numărul aproximativ de locuitori potenţial afectaţi;
  • tipul de activitate economică din zona potenţial afectată;
  • instalaţiile, astfel cum sunt menţionate în anexa I la Directiva 96/61/CE a Consiliului din 24 septembrie 1996 privind prevenirea şi controlul integrat al poluării, care pot produce poluare accidentală în cazul inundaţiilor
  • zonele protejate potenţial afectate
  • alte informaţii

DESPRE NOI