S.H.I. Olt

Sistemul Hidrotehnic Independent Olt îşi desfăşoară activitatea pe teritoriile județelor Olt şi Argeş , în bazinele hidrografice Argeş, Vedea şi Călmățui.

Ø Lucrări în administrare :

Acumularea Rusciori , jud. Olt

Caracteristici:

HNNR = 253,00 ,

VNNR = 0,828 mii mc ;

HNME = 256,45 ;

VNME = 2,525 mii mc ;

Regularizări – 9 buc. / 57,45 km ;

Îndiguiri – 2 buc. / 16,9 km ;

Apărări de mal – 4 buc. / 1,63 km

DESPRE NOI