S.H.I. Văcăresti

SISTEMULUI HIDROTEHNIC INDEPENDENT VĂCĂREŞTI

Sistemul Hidrotehnic Independent Văcăreşti este subunitate a Administraţiei Bazinale de Apă Argeş-Vedea, cu sediul în localitatea Văcăreşti, judetul Dâmboviţa şi îşi desfăşoară activitatea în bazinul hidrografic Dâmboviţa.

Reţeaua hidrografică ce străbate teritoriul aferent Sistemului Hidrotehnic Independent Văcăreşti are o lungime de 280,8 km , iar suprafaţa totala a bazinului hidrografic este de 673,92 kmp.

Principalele cursuri de apă din spaţiul hidrografic administrat de S.H.I.Văcăreşti sunt:

1. Râul Dâmboviţa

2. Pârâul Ilfov

3. Pârâul Râu Alb

4. Pârâul Colentina

5. Pârâul Baranga

 

Lacuri de acumulare

Nr.crt. Denumire lac Curs apa HNNR

mMN

VNNR

mil.mc)

Hmax

mdM

Vmax

mil.mc)

Vaten.

mil.mc.)

1. Văcăresti D-ţa 237.00 14.50 240.00 23.48 7.55
2. Udreşti Ilfov 252.50 1.87
3. Bunget I Ilfov 246.00 2,03 247.50 3.277 1.25
4. Bunget II Ilfov 238.50 2,50 240.00 4.5 1.56
5. Brăteşti Ilfov 228.00 3,52 229.50 5.121 1.054
6. Adunaţi Ilfov 222.50 4,80 224.00 6.253 1.448
7. Ilfoveni Ilfov 214.00 2,60 215.50 3.969 1.369

 

Principalele folosinţe ale lucrărilor hidrotehnice din administrarea S.H.I. Văcăreşti constau în:

– alimentarea cu apă a capitalei,

– protejarea împotriva inundaţiilor şi atenuarea undelor de viitură,

– producerea de energie electrică ,

– asigurarea volumelor de apă pentru irigaţii şi piscicultură.

 

1. Lacul de acumulare Văcăreşti , râu Dâmboviţa

Acumularea Văcăreşti este în administrarea A.N. ,,Apele Române”, prin Administraţia Bazinală de Apă Argeş- Vedea, exploatată de Sistemul Hidrotehnic Independent Văcăreşti.

Amplasament

Barajul Văcăreşti este situat pe cursul mijlociu al râului Dâmboviţa, comuna Văcăreşti, judeţul Dâmboviţa.

Obiectele componente ale amenajării hidrotehnice Văcăreşti sunt :

– lacul de acumulare permanentă ;

– polderul (lacul de acumulare nepermanentă) ;

– barajul frontal ;

– descărcătorul frontal de ape mari ;

– digul de compartimentare;

– digul aval de polder;

– descărcătorul frontal ;

– golirile polderului ;

– priza de apă pentru derivaţia Dâmboviţa-Ilfov ;

– priza de apă pentru Bucureşti ;

– canal racord aval ;

– centrala hidroelectrică .

Parametrii caracteristici :

– Nivel normal de retenţie (NNR) … 237,00 mdM

– Volum total …14,5 mil mc

Lacul de acumulare permanent se află amplasat între versantul mal drept, barajul frontal şi digul de compartimentare, suprafaţă lac la NNR=283,7 ha .

Polderul (acumulare nepermanentă) este amplasat între digul de compartimentare şi digul aval polder, cu rol de atenuare a viiturilor ce depaşesc Q max 5% = 390 mc/s .

– Suprafaţa polderului la cota de 240.00 mdM este 507 ha.

– Volum total polder …31.83 mil mc

 

2. Acumularea nepermanentă Udreşti

Barajul Udreşti este situat pe valea pârâului Ilfov în satul Udreşti, comuna Ulmi, judeţul Dâmboviţa.

Profilul de activitate

– Atenuare viituri

Lacul de acumulare are următorii parametri caracteristici :

– Nivel normal de retenţie (NNR) …250,50 mdMN

– Suprafaţă lac la NNR …43,18 ha

 

3. Acumularea Bunget I este în administrarea A.N. “Apele Române”, prin A.B.A. Argeş –Vedea, exploatată de Sistemul Hidrotehnic Independent Văcăreşti.

Barajul Bunget 1 este situat pe valea pârâului Ilfov în satul Bunget, comuna Văcăreşti, judeţul Dâmboviţa.

 

Obiectele componente ale amenajării hidrotehnice Bunget 1 sunt :

– lacul de acumulare ;

– barajul de pământ ;

– descărcătorul de ape mari ;

– golirea de fund ;

– microhidrocentrala ;

– priza pentru irigaţii .

Lacul de acumulare are următorii parametri caracteristici :

– Nivel normal de retenţie (NNR) …246,00 mdMN

– Volum total …3,277 mil mc

– Suprafaţă lac la NNR …75,71 ha

4. Acumularea Bunget II

Barajul Bunget 2 este situat pe valea pârâului Ilfov în satul Bungetu, comuna Văcăreşti, judeţul Dâmboviţa.

Obiectele componente ale amenajării hidrotehnice Bunget II sunt :

– lacul de acumulare ;

– barajul de pământ ;

– descărcătorul de ape mari ;

– golirea de fund ;

– microhidrocentrala ;

– priza pentru irigaţii .

 

Lacul de acumulare are urmatorii parametri caracteristici :

– Nivel normal de retenţie (NNR) …238,50 mdMN

– Volum total …4,5 mil mc

– Suprafaţă lac la NNR …91.0 ha

 

5. Acumularea Brăteşti

Barajul Brăteşti este situat pe valea pârâului Ilfov în satul Bungetu, comuna Văcăreşti, judeţul Dâmboviţa.

Lacul de acumulare are următorii parametrii caracteristici :

– Nivel normal de retenţie (NNR) …228,00 mdMN

– Volum total …5,121 mil mc

– Suprafaţă lac la NNR …97 ha

 

6. Acumularea Adunaţi

Acumularea Adunaţi este situată pe valea pârâului Ilfov în satul Ilfoveni , comuna Nucet , judeţul Dâmboviţa.

Lacul de acumulare are următorii parametri caracteristici :

– Nivel normal de retenţie (NNR) …222.50 mdMN

– Volum total …6,253 mil mc

– Suprafaţă lac la NNR …95.81 ha

 

7. Acumularea Ilfoveni

Acumularea Ilfoveni este situată pe valea pârâului Ilfov în satul Ilfoveni , comuna Nucet , judeţul Dâmboviţa.

Lacul de acumulare are următorii parametri caracteristici :

– Nivel normal de retenţie (NNR) …214,00 mdMN

– Volum total …3,969 mil mc

– Suprafaţă lac la NNR …96,50 ha

 

8. NODUL HIDROTEHNIC BREZOAELE

N.H. Brezoaele este amplasat pe râul Dâmboviţa, la 30 km aval de acumularea Văcăreşti . Canalul de derivaţie Dâmboviţa –Argeş conduce apele în râul Argeş, având debuşarea la cca 2,5 km de podul peste râul Argeş, la km 36.

Folosinţe de apă determinate

ü Alimentarea cu apă a capitalei, prin staţia de tratare Arcuda;

ü Apărarea capitalei împotriva inundaţiilor prin derivarea apelor mari din râul Dâmboviţa în râul Argeş, realizată prin N.H. Brezoaele şi canalul de derivaţie Dâmboviţa –Argeş;

ü Limitarea debitelor pe râul Sabar prin N.H. Sabar la maxim 35 mc/s.

 

Lista principalelor folosinţe de apă asigurate prin lucrare:

 

ALIMENTAREA CU APA A POPULAŢIEI
Denumire Regim de funcţionare (zile/an- ore/zi) Debite autorizate(mc/s)
Debit mediu Debit minim necesar
Alimentarea cu apă a capitalei 365 zile/an 24 ore/zi 10 6,8

Apărarea împotriva inundaţiilor

Debitul minim necesar în aval de NH. Brezoaele este de 6,8mc/ s pe râul Dâmboviţa, respectiv 0.1 mc/s pe râul Ciorogârla.

Alte folosinţe (agrement, sport)

 

Principalele componente ale amenajării hidrotehnice:

1. Regularizarea şi îndiguirea râului Dâmboviţa

2. Nodul hidrotehnic Brezoaele

3. Canalul de derivaţie Dâmboviţa-Argeş

4. Nodul hidrotehnic Sabar

5. Regularizarea şi îndiguirea râului Sabar

6. Regularizarea şi indiguirea râului Ciorogârla.

DESPRE NOI